پکیج های ویژه

پکیج سایت شخصی

✔️دامین com. رایگان
✔️گواهی نامه SSL رایگان
✔️یک سایت وردپرس
✔️معرفی سایت به گوگل
✔️آمار و آنالیز بازدید
✔️CDN رایگان
✔️طراحی سایت شخصی
✔️۱ جلسه آموزش
✔️پشتیبانی و ایرادیابی

پکیج سایت شرکتی

✔️دامین com. رایگان
✔️گواهی نامه SSL رایگان
✔️یک سایت وردپرس
✔️معرفی سایت به گوگل
✔️آمار و آنالیز بازدید
✔️CDN رایگان
✔️طراحی سایت شرکتی
✔️۲ جلسه آموزش
✔️پشتیبانی و ایرادیابی