هاست ارزان

CLH1 1 موجود است
 • 50MB فضا
 • 10GB پهنای باند ماهانه
 • 1عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • ندارد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
CLH2
 • 100MB فضا
 • 20GB پهنای باند ماهانه
 • 1عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • ندارد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
CLH3
 • 150MB فضا
 • 30GB پهنای باند ماهانه
 • 1عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • ندارد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل